Ubicació i contacte

Gerència de la Universitat de les Illes Balears

Edifici Son Lledó, segon pis. Carretera de Valldemossa, km 7,5. Campus universitari. 07122 Palma
Tel: 971 17 30 91

Formulari de contacte

 

 planol