Missió, visió i valors

Missió

Garantir amb la resta dels col·lectius que integren la comunitat universitària el desenvolupament de la missió de la UIB i la consecució de la visió de la Universitat que volem.
 
La Gerència s’ha d’encaminar cap a la eficàcia i la eficiència de la gestió, per assegurar l’orientació a l’usuari i la millora contínua i per potenciar els recursos humans i materials de la institució.

Visió

La Gerència s’ha d’encaminar cap a l’eficàcia i l’eficiència de la gestió, per assegurar l’orientació a l’usuari i la millora contínua i per potenciar els recursos humans i materials de la institució.

Valors

  • Col·laboració en la transversalitat dels processos
  • Visió emprenedora
  • Orientació a l’usuari
  • Accessibilitat
  • Esforç en la cooperació per a la millora contínua
  • Superació personal i professional