Servei de Prevenció

     

Compromís del Servei de Prevenció i Servei d'Atenció Mčdica amb la qualitat

El Servei de Prevenció vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es realitzen en l’àmbit de la seva competència

El Servei de Prevenció vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es realitzen en l’àmbit de la seva competència

Es compromet a:

 • Vetllar, mitjançat la prevenció de riscs laborals, per la seguretat i la salut del personal de la UIB, inclosos l’alumnat, els visitants i les empreses contractades.
 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència del servei.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

La directora del Servei de Prevenció considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar tots els membres del servei. Per aquest motiu assoleix el compromís de comunicar-ho a tota l’organització i implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

 

Carmen Ramis Palmer
Directora del Servei de Prevenció

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Prevenció
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • Cas Jai
  • 07122 Palma de Mallorca
  • prevencio@uib.es
  • Telèfon: 971 33 28
  • Fax: 971 17 27 28
  • unitatmedica@uib.es
  • Telèfon: 971 34 61
  • Fax: 971 17 27 28
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • Servei de Prevenció:
  • Unitat Tècnica
  • Dies lectius: de les 9 a les 15.30 hores
  • Unitat Mèdica:
  • Dies lectius
   Matins: De dilluns a divendres, d’11.30 a 13 hores
   Horabaixes: De dilluns a divendres, de 15.30 a 16.30 hores
   Assistència mèdica d’urgència: dies lectius de 8.30 a 17.30 hores.
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

Promoure la salut i seguretat del personal de la UIB, a través de, principalment:

 • L’avaluació i el control dels riscs laborals en relació amb la seguretat, la higiene, l’ergonomia i la psicosociologia.
 • La formació i la informació del personal.
 • La vigilància de la salut del personal de la UIB en relació amb els riscs derivats de la seva feina.

Visió

Per tal de millorar la salut i seguretat del personal volem:

 • Avaluar els riscs laborals de tots els llocs de treball de la UIB i formar i informar tot el personal de la UIB sobre els riscs als quals estan exposats
 • Elaborar i implantar els manuals d’autoprotecció de tots els edificis i elaborar els procediments i les normes del sistema de gestió de la prevenció de la UIB.
 • Realitzar la vigilància de la salut a tot el personal de la UIB.

Valors

 • Professionalitat.
 • Confidencialitat.
 • Humanitat i assertivitat.
 • Visió emprenedora i de millora contínua.
 • Sentit d’equip i col·laboració amb altres serveis.
 • Compromís amb la UIB i sentiment de pertinença a la institució.

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Àrea de Prevenció:

Àrea d’Atenció Mèdica:

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Prevenció té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

4. Mesures de subsanació

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la responsable del Servei de Prevenció assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • febrer de 2012
 • Primera revisió i actualització
  • 4 de juny de 2014
 • Data revisió de la carta
  • 15 de juny de 2015
 • Propera revisió i actualització
  • juny de 2016