Estructura i funcions

Gerent

Vicegerent

Tel.: 971 17 29 98

Suport administratiu

Encarna Alfaro Vicens
Tel.: 971 17 30 91
Asunción Maria Campello García
Tel.: 971 25 99 30